Điều dưỡng phục hồi sức khỏe

Điều 26 Luật An toàn vệ sinh lao động

Hằng năm, khuyến khích người sử dụng lao động tổ chức cho người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và người lao động có sức khỏe kém được điều dưỡng phục hồi sức khỏe.

Last updated

CÔNG TY CỔ PHẦN EHS

Giới thiệuTong-len

EHS