Links
Comment on page

Hồ sơ năng lực EHS

Hồ sơ năng lực EHS

​EHS cung cấp các sản phẩm, dịch vụ về An toàn vệ sinh lao động; Sơ cấp nghề; các khóa học dành cho doanh nghiệp như: Hệ thống quản lý, Kỹ năng cho nhân viên, Kỹ năng cho quản lý, Kỹ năng cho lãnh đạoCác sản phẩm của EHS hướng đến giá trị hiệu quả cao, hiệu quả. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe để cải tiến hoàn thiện chương trình, dịch vụ tốt hơn hướng đến sự thành công của khách hàng
Liên hệ hotline: 1900.6987 hoặc email: [email protected]
Giấy phép Huấn luyện ATVSLĐ - Hạng B -EHS.PDF
943KB
PDF
Giấy phép Huấn luyện ATVSLĐ - Hạng B - EHS
Profile EHS.pdf
3MB
PDF
Profile EHS