Vận hành nồi hơi

Module 1: An toàn lao động trong vận hành nồi hơi

Module 2: Cầu tạo và nguyên lý làm việc của nồi hơi

Module 3: Kỹ thuật vận hành tổ chức, quản lý, vận hành, bảo trì thiết bị áp lực, thiết bị nồi hơi

Liên hệ hỗ trợ và tư vấn: Ms. Hà- 0392.466.6987/ email: gdnnldt@gmail.com

Last updated

CÔNG TY CỔ PHẦN EHS

Giới thiệuTong-len

EHS