Lịch vũ trụ

Năm yếu tố năng lượng của con người

Việc tính năm yếu tố năng lượng của con người là Sinh lực, Sức khỏe , Quyền lực, May mắn và Tinh thần đóng một vai trò quan trọng trong Chiêm tinh học ngũ đại. Khi sinh ra, mỗi người lại có Sinh lực, Sức khỏe, Quyền lực, May mắn và Tinh thần khác nhau. Khi sinh ra, mỗi người có những “định mức” về Sinh lực, Sức khỏe, Quyền lực, May mắn và Tinh thần khác nhau. Về tổng quan, "định mức" này sẽ không thay đổi trong cả cuộc đời mỗi người, tuy nhiên những yếu tố này lại có thể biến đổi từng năm tùy theo sự thay đổi của các đại và con giáp. Năm lĩnh vực của đời sống là Sinh lực, Sức khỏe, Quyền lực, May mắn và Tinh thần, được liệt kê dưới đây theo thứ tự về tầm quan trọng.

Thuật số Mật thừa

Thuật số học là khoa học cổ đại về các con số, là thuật toán tính cách vận hành vũ trụ thông qua các con số. Trong thuật số học không có xấu hay tốt. Chúng ta không đánh giá tính cách của một con người là tốt hay xấu. Mọi người hành xử theo một cung cách nhất định vì họ chịu ảnh hưởng nhất định từ các hành tinh, hay vũ trụ bên ngoài. Những con số có liên hệ về năng lượng với các hành tinh. Thuật số học không đánh giá con người là tốt hay xấu bởi vì đó chỉ là biểu hiện ảnh hưởng của những năng lượng tích cực và tiêu cực của các hành tinh trong Đại vũ trụ của chúng ta. Các nội dung

Số tính cách: cho biết về tính cách căn bản của bạn, thể hiện những gì bạn nghĩ về bản thân, và có ảnh hưởng lớn nhất cho đến năm 35 tuổi. Số tính cách có vai trò quan trọng trong việc bạn lựa chọn đồ ăn, quan hệ tình cảm, tình bạn, hôn nhân, tham vọng và ham muốn. Theo thuật số học, các con số có liên quan đến ảnh hưởng năng lượng của các hành tinh đối với hành vi, tham vọng, nhu cầu và ham muốn. Chúng ta có thể hiểu được tác động của các hành tinh đến tinh thần của một người nhờ việc biết được số tính cách của người đó. Số tính cách liên tục có ảnh hưởng trong suốt cuộc đời của một người, có vai trò rất quan trọng và mạnh mẽ cho đến tuổi 35 đến 40. Việc đổi tên có thể ảnh hưởng đến số tính cáchSố sinh đạo: cho biết về những tài năng và khả năng bẩm sinh và những gì bạn có thể đạt được bằng khả năng bẩm sinh mà không cần phải đào tạo.

Số sinh đạo là con số quan trọng nhất trong thuật số học. Nó cho biết những gì bạn đang có hoặc sinh ra đã sẵn có. Số sinh đạo cho biết về cuộc sống của bạn, và cũng cho biết mọi người nghĩ gì về bạn. Số sinh đạo quan trọng hơn số tính cách hoặc số tên gọi. Số sinh đạo mạnh hơn sau 35 tuổi. Số tính cách thể hiện những gì bạn được quyền tự do suy nghĩ, chấp nhận và mong muốn, nhưng số sinh đạo thể hiện những gì bạn thực sự xứng đáng được đón nhận. Điều này là do số sinh đạo liên quan đến các nghiệp bạn đã tích lũy trong kiếp trước.

Last updated

CÔNG TY CỔ PHẦN EHS

Giới thiệuTong-len

EHS