DISC

DISC – công cụ thấu hiểu bản thân và “đọc vị” tính cách con người thông qua những hành vi dễ quan sát

D – Dominace (Thống trị): Những người thuộc nhóm D là những người hướng đến mục tiêu và kết quả công việc. Họ thường là những người mạo hiểm, sẵn sàng đón nhận rủi ro, quyết đoán và bản lĩnh.

I – Influence (Ảnh hưởng): Những người thuộc nhóm I là những người có khả năng gây ảnh hưởng và truyền cảm hứng cho người khác. Họ thường là những người lạc quan, vui vẻ, hòa đồng và cởi mở.

S – Steadiness (Kiên định): Những người thuộc nhóm S là những người hướng đến con người. Họ là những người luôn từ tốn, kiên định, đáng tin cậy và luôn quan tâm đến người khác.

C – Compliance (Tuân thủ): Những người thuộc C là những người hướng đến việc tuân thủ quy trình, quy chế. Họ là những người luôn cẩn trọng, suy nghĩ logic, rõ ràng và luôn yêu cầu thông tin chính xác.

Last updated

CÔNG TY CỔ PHẦN EHS

Giới thiệuTong-len

EHS