Giàn giáo

Module 1: Kiến thức chung về giàn giáo và an toàn trong lắp dựng, sử dụng và tháo dỡ giàn giáo

Module 2: Bảo hộ lao động, thiết bị phòng rơi cá nhân, bảo vệ biên, lưới phòng rơi và an toàn trong vận chuyển vật liệu lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo

Module 3: Lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo chế tạo sẵn (giáo chữ h & giáo pal)

Liên hệ hỗ trợ và tư vấn: Ms. Hà- 0392.466.6987/ email: gdnnldt@gmail.com

Last updated

CÔNG TY CỔ PHẦN EHS

Giới thiệuTong-len

EHS