Hiến tặng

Theo truyền thống tinh khiết của phương pháp TONGLEN, mọi hoạt động được tổ chức hoàn toàn do sự đóng góp tự nguyện. Chỉ những đóng góp của người đã được trải nghiệm phương pháp TONGLEN mới được chấp nhận (nghĩa là, những người đã trải ngiệm phương pháp này và nhận được lợi ích và hiệu quả).

Bằng cách này, những hoạt động được tài trợ bởi những người nhận ra được lợi ích của phương pháp TONGLEN. Mong muốn được chia sẻ lợi ích với những người khác, họ đóng góp tùy theo khả năng và ước muốn. Những sự đóng góp như thế là nguồn tài chính duy nhất cho những hoạt động trên khắp thế giới. Không có một hiệp hội hoặc một cá nhân giàu có nào tài trợ cả. Các giảng viên, kỹ thuật viên cũng như những người tổ chức đều không nhận bất cứ một thù lao nào cho sự phục vụ của mình. Do đó, phương pháp TONGLEN được quảng bá với mục đích tinh khiết, không bị thương mại hóa.

Dù là nhiều hay ít, sự đóng góp phải được thực hiện với ước nguyện giúp đỡ người khác: “Hoạt động mà tôi đã tham dự được đài thọ do lòng hảo tâm của những người đã được trải nghiệm phương pháp này; bây giờ để tôi đóng góp cho một hoạt động sắp tới, để cho những người khác cũng hưởng được những lợi ích của phương pháp này”.

Chuyển khoản tùy hỷ (Donate)

Số tài khoản: 9 397 911 119

Nickname tài khoản: TONGLEN

Tên tài khoản: NGUYEN HONG SON (Nguyễn Hồng Sơn)

Ngân hàng: Vietcombank

Chi nhành: Thành Công

Nội dung chuyển khoản: [Lời nhắn]

Last updated

CÔNG TY CỔ PHẦN EHS

Giới thiệuTong-len

EHS