Văn bản COVID-19

Quyết định số 1654/QĐ-BGTVT ngày 09/9/2021 Ban hành Hướng dẫn tạm thời về kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng không trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Quyết định 3328/QĐ-BCĐ năm 2021 về bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong trong phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Công văn số 5389/BYT-MT về việc tiếp nhận đối với người từ TP. Hồ Chí Minh về địa phương TIẾNG VIỆTTIẾNG NHẬT

Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động

Quyết định 878/QĐ-BYT Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19

Quyết định 879/QĐ-BYT về việc hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19

Quyết định 3986/QĐ-BYT “Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID - 19

Quyết định 2787/QĐ-BYT Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp

Công văn 1560/BYT-MT V/v hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng

Công văn 5152/BYT-MT về việc thí điểm cách ly y tế tại nhà cho đối tượng F1

Last updated

CÔNG TY CỔ PHẦN EHS

Giới thiệuTong-len

EHS