Links

Tài khoản

Dùng cho doanh nghiệp chuyển khoản

DOANH NGHIỆP CHUYỂN KHOẢN

Số tài khoản: 0331000447864
Tên tài khoản: CT CO PHAN EHS (CÔNG TY CỔ PHẦN EHS)
Ngân hàng: NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK)
Chi nhành: SAI GON (Sài Gòn)
Địa chỉ chi nhánh: 69 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Swift code: BFTVVNVX033

CÁ NHÂN CHUYỂN KHOẢN

Số tài khoản: 0331000500564
Tên tài khoản: BUI THANH LOAN (Bùi Thanh Loan)
Ngân hàng: NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK)
Chi nhành: SAI GON (Sài Gòn)
Địa chỉ chi nhánh: 69 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

CÁ NHÂN CHUYỂN KHOẢN

Số tài khoản: 0451001559557
Tên tài khoản: NGUYEN HONG SON (Nguyễn Hồng Sơn)
Ngân hàng: NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK)
Chi nhành: THANH CONG (Thành Công)
Địa chỉ chi nhánh: Số 1 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP Hà Nội