Nghiệp vụ kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động

Nhận diện, đánh giá rủi ro và an toàn vệ sinh lao động

Luật, chính sách về An toàn, vệ sinh lao động

Tổng quan về An toàn, vệ sinh lao động

Kỹ thuật An toàn điện

Phòng, chống cháy nổ

Kỹ thuật An toàn trong xây dựng

Thống kê, phân tích An toàn, vệ sinh lao động

Kỹ thuật an toàn thiết bị nâng, vận chuyễn

Quản lý An toàn, vệ sinh lao động

Thực tập cuối khóa

Liên hệ hỗ trợ và tư vấn: Ms. Hà- 0392.466.6987/ email: gdnnldt@gmail.com

Last updated

CÔNG TY CỔ PHẦN EHS

Giới thiệuTong-len

EHS