Vận hành xe nâng hàng

Module 1: Cấu tạo và nguyên lý làm việc của xe nâng hàng

Module 2: Các kiến thức về an toàn, quy trình làm việc, xử lý sự cố

Module 3: Các kiến thức về an toàn và xử lý sự cố

Liên hệ hỗ trợ và tư vấn: Ms. Hà- 0392.466.6987/ email: gdnnldt@gmail.com

Last updated

CÔNG TY CỔ PHẦN EHS

Giới thiệuTong-len

EHS