MOTIVATORS

ĐỘNG THỨC THÚC ĐẨY & TRUYỀN CẢM HỨNG

Motivators là công cụ đánh giá 7 yếu tố tạo động lực của con người bao gồm: Yếu tố Thẩm mỹ (Aesthetic), Yếu tố Kinh tế (Economic), Yếu tố Cá nhân (Individualistic), Yếu tố Kiểm soát (Political), Yếu tố Vị tha (Altruistic), Yếu tố Tuân thủ (Regulatory), Yếu tố Lý thuyết (Theoretical).

Yếu tố Thẩm mỹ (Aesthetic): Hướng đến sự lựa chọn của bạn trong cuộc sống liên quan đến yếu tố thẩm mỹ, sự chỉn chu và hài hòa.

Yếu tố Kinh tế (Economic): Thể hiện niềm tin của bạn về tiền và cách bạn kiếm tiền trong cuộc sống.

Yếu tố Cá nhân (Individualistic): Thể hiện tính cách cá nhân và sự khách biệt của bạn với những người khác.

Yếu tố Kiểm soát (Political): Thể hiện khả năng kiểm soát được các tình huống phát sinh trong cuộc sống.

Yếu tố Vị tha (Altruistic): Hướng đến các giá trị và các hành động nhân văn trong cuộc sống.

Yếu tố Tuân thủ (Regulatory): Thể hiện sự tuân thủ các quy định, quy chế trong cuộc sống.

Yếu tố Lý thuyết (Theoretical): Thể hiện sự tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ.

Các yếu tố tạo động lực được hình thành một cách vô thức trong suốt những năm đầu đời từ 0 – 15 tuổi. Các yếu tố này hầu như ít thay đổi trong suốt cuộc đời mỗi con người, chúng chỉ thay đổi khi có biến cố lớn xảy ra.

Last updated

CÔNG TY CỔ PHẦN EHS

Giới thiệuTong-len

EHS