Độ tuổi lao động tối thiểu

1.1. Định nghĩa

Trong ngành may, NLĐ phải từ đủ 15 tuổi trở lên. Việc sử dụng lao động dưới 18 tuổi phải tuân thủ theo một số quy định riêng của pháp luật.

Ghi chú: Trong trường hợp giấy chứng minh nhân dân (CMND) không ghi ngày và tháng sinh và chưa xác định đủ người lao động đủ 15 tuổi hay không, doanh nghiệp đề nghị người lao động liên hệ cơ quan chức năng để bổ sung ngày tháng sinh chính xác trong CMND theo Thông tư 15/2015/TT-BTP. Trường hợp NLĐ vẫn được tuyển trong khi CMND không được bổ sung ngày tháng sinh thì nhà máy cần coi ngày tháng sinh mặc định là ngày 31 tháng 12 của năm đó.

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG, ĐIỀU 3, 8 & 164

THÔNG TƯ 15/2015/TT-BTP

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ SỐ 101/2015/QH13, ĐIỀU 417

1.2. Lao động chưa thành niên và bảo vệ lao động chưa thành niên

• Lao động chưa thành niên là lao động từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi

• NSDLĐ có thể ký HĐLĐ với lao động chưa thành niên với các điều kiện dưới đây:

- Làm việc không quá 8 giờ mỗi ngày và không quá 40 giờ mỗi tuần;

- Nghỉ phép năm 14 ngày / năm;

- Không được làm tăng ca, làm ca đêm;

- Không được làm những công việc nặng nhọc và độc hại hoặc làm ở những chỗ làm việc ảnh hưởng xấu tới nhân cách của họ

Cấm sử dụng lao động dưới 18 tuổi làm những việc:

(i) mang, vác, nâng vật nặng vượt quá thể trạng quy định:

Phân loại

Công việc thường xuyên (kg)

Công việc không thường xuyên (kg)

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Từ 15 tuổi (180 tháng) đến

dưới 16 tuổi (192 tháng)

≥ 15

≥ 12

≥ 10

≥ 8

Từ 16 tuổi (192 tháng) đến

dưới 18 tuổi (216 tháng)

≥ 30

≥ 25

≥ 20

≥ 15

(ii) sử dụng hoặc vận chuyển hóa chất, khí ga, chất nổ; (iii) bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc; (iv) phá dỡ các công trình xây dựng; (v) nấu, thổi, đúc, cán, dập, hàn kim loại; (vi) vận hành nồi hơi; (vii) thủ kho, phụ kho hóa chất, thuốc nhuộm;

(viii) tiếp xúc với các hóa chất biến đổi gen, gây tác hại sinh sản lâu dài, gây ung thư và các hóa chất độc; (ix) tiếp xúc với dung môi hữu cơ như in hoa trên màng mỏng, (x) Vận hành máy hồ vải sợi; (xi) Nhuộm, hấp vải sợi.

Cấm sử dụng lao động dưới 18 tuổi làm việc ở những nơi:

(i) môi trường có điện từ trường, rung, ồn, nhiệt độ, bụi silic, bụi không chứa silic, bụi bông, hoặc bụi amiăng không đạt tiêu chuẩn cho phép;

(ii) dưới nước, dưới lòng đất, trong hang động, trong đường hầm;

(iii) công trường xây dựng;

(iv) trên giá cao hay dây treo cao hơn 3 m so với mặt sàn làm việc.

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG, ĐIỀU 161, 162, 163, 164 & 165

THÔNG TƯ 10/2013/TT- BLĐTBXH

VĂN BẢN HỢP NHẤT SỐ 4756/ VBHN-BLĐTBXH

Ví dụ 1: Nguyễn Văn A sinh 10/09/2001. Vào ngày 19/05/2019 anh vào làm việc cho nhà máy Happy Clothing. Vào thời điểm anh ấy vào làm việc, anh chỉ mới 17 tuổi 8 tháng (chưa đủ 18 tuổi), do đó anh Nguyễn Văn A là công nhân chưa thành niên.

1.3. Hồ sơ theo dõi lao động chưa thành niên

NSDLĐ phải lập sổ theo dõi lao động chưa thành niên, bao gồm những thông tin sau:

• Họ tên

• Ngày sinh

• Quyết định chấp thuận bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật cho lao động chưa thành niên về việc giao kết hợp đồng lao động.

• Công việc đang làm

• Kết quả những lần kiểm tra sức khỏe định kỳ

Hồ sơ theo dõi công nhân dưới 18 tuổi phải bao gồm cả những công nhân làm việc trong và ngoài nhà máy.

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG, ĐIỀU 18 KHOẢN 2, ĐIỀU 162 KHOẢN 2

NGHỊ ĐỊNH 05/2015/NĐ-CP ĐIỀU 3 KHOẢN 2 MỤC B

Last updated

CÔNG TY CỔ PHẦN EHS

Giới thiệuTong-len

EHS